Informatie

Datum Vrijdag 27 oktober tot en met zondag 29 oktober 2017.
Prijzen De top 3 in beide groepen ontvangt € 400, € 200, € 100.
Verder prijzen (onder andere beschikbaar gesteld door schaakwinkel Het Paard) voor beste jeugdspeler (geboren in 2000 of later), beste veteraan (geboren in 1956 of eerder) en de spektakelprijs.
Inschrijfgeld € 25,-. Half geld voor (W)GM en (W)IM. Voor niet-KNSBleden moeten wij helaas € 7,50 extra rekenen zodat het gehele toernooi voor ratingverwerking aan de KNSB aangeboden kan worden.
Overmaken t.n.v. Stichting Caissa
IBAN: NL84 INGB 0007 0272 25
Groepen Er wordt gespeeld in 2 groepen. Groep A is voor spelers met een rating van 1700 en hoger, groep B is voor spelers met een rating van 1800 en lager. Spelers met een rating tussen 1700 en 1800 kunnen dus kiezen in welke groep ze willen spelen.
Inschrijving Inschrijven kan via deze site. Ook kan het in de zaal op vrijdagavond tussen 18:30 en 19:15 uur. Mensen die in de eerste ronde een bye hebben kunnen zich zaterdagochtend tussen 8:45 en 9:15 inschrijven.

LET OP: het maximum aantal deelnemers is 120.

Spelregels Het speeltempo is 1 uur en 30 minuten voor de hele partij, met vanaf het begin 15 seconden per zet increment.

Er wordt gespeeld volgens de FIDE-regels. De Nederlandse vertaling van het FIDE-reglement van juli 2014 is in de zaal verkrijgbaar.

Met betrekking tot artikel 6.7a geldt:
De speler die meer dan 60 minuten na het oorspronkelijk vastgestelde begintijdstip voor het eerst aan het bord verschijnt, verliest de partij, tenzij de arbiter anders beslist.

Met betrekking tot artikel 11.3b geldt:
In het spelersgebied mag een speler geen elektronische communicatiemiddelen zichtbaar bij zich hebben. Indien dit toch wordt geconstateerd krijgt die speler een waarschuwing, als het een ingeschakeld apparaat betreft wordt de partij verloren verklaard tenzij de arbiter anders beslist. Het resultaat van de tegenstander wordt door de arbiter vastgesteld.
Als de wedstrijdleiding er aanleiding toe ziet, kan een speler gevraagd worden om aan te tonen dat hij geen ingeschakeld apparaat bij zich draagt. Weigering wordt gelijkgesteld aan het ingeschakeld hebben.

Rating Er is geen ratinggrens. De uitslagen van het toernooi worden aan de KNSB voor verwerking doorgegeven.
Speellokaal Roelof Hartplein 2a, Amsterdam Zie Locatie voor een uitgebreidere beschrijving. Tijdens het toernooi is voor noodgevallen een telefoon bereikbaar. Het telefoonnummer zal in de week voor het toernooi op deze website gepubliceerd worden.
Speelschema
Vrijdag 27 oktober:
Aanmelding 18:30 - 19:15
Opening 19:30 - 19:40
Ronde 1 19:45 - 23:15
Zaterdag 28 oktober:
Aanmelding (voor ronde 1 byes) 08:45 - 09:15
Ronde 2 09:30 - 13:00
Ronde 3 14:00 - 17:30
Ronde 4 19:30 - 23:00
Zondag 29 oktober: (let op: wintertijd!)
Ronde 5 09:30 - 13:00
Ronde 6 14:00 - 17:30
Prijsuitreiking ca. 18:00
Byes In ronde 1-4 kan 1 bye (= ½ pnt.) opgenomen worden. Andere byes (ronde 5 of 6, of extra bye in ronde 1-4) leveren een 0 op. Een bye heeft geen invloed op de rating.
Let op, als u een bye wilt in de eerste ronde, dan moet u het inschrijfgeld uiterlijk 2 dagen van te voren overmaken t.n.v. Stichting Caissa
IBAN: NL84 INGB 0007 0272 25